Udgravninger og fundamentarbejde på Butikstorvet

Fundamentet til p-kælderen er godt undervejs på Butikstorvet, og snart lægges et betonlåg over. P-kælderen danner ligeledes fundamentet for tre af de seks bygninger på torvet, og snart påbegyndes udgravningen til de øvrige tre bygninger. De seks bygninger vil huse både butikker, kontorer og lejligheder.

Det er KIRKBI, der står bag byggeriet af det kommende Butikstorv i Billund. Steen Pedersen, global ejendomschef i KIRKBI, fortæller:

”Byggeriet af Butikstorvet går godt og efter planen. Tegningerne og de fleste detaljer for hele byggeriet er nu ved at være på plads, og frem mod sommerferien vil der fortsat ske en masse under jorden. Der skal graves, støbes og etableres tekniske installationer til bygninger. Det betyder, at der vil gå lidt tid før byggeriet vil skyde op af jorden. Ifølge planen vil det ske til august.”

Efter påskeferien vil bygge-træhegnet også blive pyntet med blandt andet visualiseringer af Butikstorvet og kiggehuller, så interesserede forbipasserende kan følge med i byggeriet.