Status på byggeriet i juli og august

Anlægsarbejdet med belægning og beplantning af gaderne og pladserne omkring bygningerne er godt i gang. Gangbroen over Gammelbro bliver etableret som en del af byens 'Playline'. 

Arbejdet på facaderne er i sin afsluttende fase.

Lejlighederne bliver løbende fremvist til salg og udlejning.   

Indretningen af butikslokalerne er fortsat i gang og forventes færdige efter tidsplanen.